Om Trappan

Vällingby torg Vällingby kultur- och medborgarhusförening bildades 1954 i det nybyggda Vällingby. På beställning av föreningen ritades Medborgarhuset Trappan, som invigdes 1956, av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Efter en varsam totalrenovering nyinvigdes huset igen 2016, då tillsammans med de nya hyresgästerna Kulturhuset Stadsteatern. Sedan 2010 disponerar Medborgarhusföreningen även lokaler i Trappan Annexet, på vänster sida om Biograf Fontänen.

Ett trettiotal föreningar är medlemmar i moderföreningen ”Vällingby kultur- och medborgarhusförening”, men vi hyr också ut våra lokaler i Trappan (Vällingby torg 43) och i Trappan Annexet (Albert Aronsons torg 5, f.d Vällingby backe 13) till andra föreningar, företag och privatpersoner. Tanken med föreningen är att det ska vara öppet för alla medborgare som behöver en plats att mötas på.

Styrelsen

Anita Bengtsson (ordförande)
Birgit Bennetter
Fanny Linnros
Alexander Pettersson
Mette Bäverbäck
Inger Lagerman
Fredrik Wallén

På årsstämman den 14 mars beslutades om en stadgeändring för ombildning till folketshusförening.

Den 1 maj sker det officiella namnbytet och under sommaren uppdaterar vi skyltar, websida etc. för att i augusti inviga nya terminen som Vällingby Folkets Hus fullt ut.

Ledig tjänst

Vi söker vi en ny verksamhetsledare – intresserad eller tipsa någon – se annons här.

Är du intresserad av kultur i Vällingby-Hässelby? Är du intresserad av styrelsearbete? Välkommen att kontakta oss!

Stadgar (pdf)

Samarbeten

Vi samarbetar med Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby, som vi också delar lokalen Trappan med, Vällingby centrums ledning, som medlemmar i centrumföreningen, Kulturnämnden och Stadsdelsförvaltningen som vi får bidrag av, Folkets hus och Parkers förening som vi är medlemmar i, ABF som ger bidrag till verksamhet samt många fler icke nämnda och icke glömda! Tack för allt gott samarbete!