Film

Filmserie med Jonas Sima

En gång för inte så länge sen

28 september – Tant Brun – eller småstadens diskreta charm.  I 70 år bodde societetsfrun Elsa Brun i en intakt oscariansk 12-rumsvåning i Hudiksvalls gamla apotekshus, ett av de bäst bevarade borgarhusen i södra Norrland. Denna ”Grand tante” är 93 år när hon i filmen berättar om en tid och livsstil som flytt. Nästan alla tekniska moderniteter lärde hon känna under sin levnad under förra seklet. Men av allt hon hann uppleva kom hon mest att uppskatta ”du-reformen”! Förspel: kortfilmen Dragarbrunn, om ett gammalt kvarter i Uppsala som revs i början på 1960-talet.
26 oktober – Storsamlaren på Hillsta. Historien om Hälsinglands äldsta gammelgård från 1600-talet, bevarad med tiotusentals allmogeföremål av samlaren, entreprenören och finansmannen Jonnie Dahlström, kallad ”Kungen av Hudik”, och en legend som storköpare på varje bonnauktion i landskapet.
23 november – Filmaren i Storskogen.  Självlärde Erik Eriksson gjorde över hundra filmer om arbetet och livet i skogsbygderna, framför allt i Hälsingland. Han hade själv jobbat som huggare och hästkarl innan han blev en av Sveriges främsta dokumentärfilmare. Här porträtterad av kollegan Jonas Sima.
Filmarna Erik Eriksson, foto, 

Detaljer
Plats: Trappan, Vällingby torg 43
Tid: 14.00
Pris: 30 kronor

Starta Filmklubb?

Är du intresserad av film och vill vara med och starta en Filmklubb som väljer ut filmer och arrangerar filmvisningar, hör av dig till oss info@trappan.org .