Filosofikafé

Välkommen till  filosofiska samtal på  Trappan Annexet i Vällingby där vi funderar tillsammans och fördjupar vår förståelse för de stora och små frågorna i livet. Peter Sandberg, programledare för Filosofiska rummet i P1, leder dessa öppna samtal där inga förkunskaper krävs, endast ett öppet sinne. Välkommen att filosofera!

Adress: Trappan Annexet, Albert Aronsons torg 5

Tid: 18.00

Måndag 5 februari: Arbetar vi för mycket eller för litet? – diskussion om välfärd, arbetsmoral och arbetskritik. Obs leds av Karl Sandberg

Måndag 5 mars: Hur hanterar vi det existentiella i ett sekulärt samhälle.

I vilken grad kan filosofi och andra sekulära tanketraditioner ersätta religionens roll när det handlar om existentiella livssituationer; död, sjukdom, trauman, skuld osv. Vilka ritualer och vilket språk och vilka bilder har ersatt eller kan ersätta det traditionellt religiösa? Temat bygger bl.a på sjukhusprästen Lars Björklunds böcker, som Modet att ingenting göra.

 

Måndag 9 april (2 april är röd dag): Finns det liv i Universum och vad skulle det innebära om signalen en dag kommer?

Allt fler forskare är övertygade om att vi inte är ensamma, det kanske rentav kryllar av liv därute i rymden. Hur skulle det påverka oss att vi inte längre är ”ensamma”? Positivt, eller ett skräckperspektiv? Kan vi ens föreställa oss andra varelser? Temat bygger på astronomen Peter Lindes bok Jakten på liv i universum.

 

Måndag 7 maj: Hur påverkar oss litteraturen som indirekt erfarenhet?

I vår del av världen är det självklart att kunna läsa. Och för många är läsandet av skönlitteratur en passion och viktig del av livet. I olika yrken och utbildningar går inhämtandet av kunskap via läsande. Men, inte minst vad gäller skönlitterärt läsande, så kan vi också ta del av livserfarenheter vi aldrig annars skulle få tillgång till och uppleva. Men – om jag läser Garcia Marquez ”Hundra år av ensamhet” eller Flauberts ”Madam Bovary” har jag då gjort mig en ”erfarenhet” rikare, eller är det bara en ”icke-levd” erfarenhet som aldrig kan bottna eller jämföras med upplevelser i livet.  Och hur skulle våra liv se ut om vi inte kunde läsa?

 

Samtalen är ett samarrangemang mellan ABF Stockholm, Medborgarhuset Trappan och Svenska sällskapet för filosofisk praxis.