Föreläsningar

Tisdag 21 november  – Och året var 1917 – Krig, hungerupplopp och revolution med Göran Eriksson, ABF Stockholm

 

Detaljer
Plats: Trappan Annexet, Albert Aronsons torg 5, till vänster om bion (om inget annat anges ovan)
Tid: 18.00 (om inget annat anges ovan)
Pris: 30 kronor

För Bokmåndag se program och tider här