Föreläsningar

Under hösten kommer fler intressanta föreläsningar

Detaljer
Plats: Trappan Annexet, Albert Aronsons torg 5, till vänster om bion (om inget annat anges ovan)
Tid: 18.00 (om inget annat anges ovan)
Pris: 30 kronor

För Bokmåndag se program och tider här